Rots en Water

Rots & Water: Sociale Competentie Training

Waarom is Rots & Water nodig?

Het onderwijs richt zich steeds meer op het versterken van de cognitieve vaardigheden. Rekenen, taal en spelling worden op allerlei manieren getoetst en getest. Natuurlijk zijn deze vaardigheden belangrijk. We leven echter in een steeds veranderende maatschappij, waarvan we niet weten hoe die er over zo'n 10 jaar uit zal zien. Het is dan ook belangrijk om naast de cognitieve vaardigheden ook aandacht te besteden aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en kinderen flexibel en weerbaar te maken, zodat ze met deze veranderende maatschappij om kunnen (blijven) gaan.

Wat leren kinderen bij Rots & Water?

Binnen de Rots&Water-lessen leren kinderen op een speelse manier te vertrouwen op hun lijf en hun gevoel. Kinderen leren om vanuit kracht en rust contact te maken met anderen, zonder hierbij zichzelf te verliezen.

De training is effectief omdat er vanuit beweging wordt geoefend. Kinderen snappen zo niet alleen waar het over gaat, ze ervaren het vooral! Ze voelen het met hun hele lijf. Dit maakt de training niet alleen leerzaam, maar ook leuk. Het werken vanuit beweging is ook waarin het Rots&Water-programma zich onderscheidt van andere sociale competentie trainingen.

Hoe ziet een training eruit?

Rots & Water is een psychofysieke training. Dat wil zeggen dat er vooral vanuit beweging wordt gewerkt. De oefeningen zijn voornamelijk gericht op het vergroten van het lichaamsbewustzijn en het inzicht in emoties  en gedrag. De oefeningen worden afgewisseld door kleine gesprekjes en gerichte vragen, waardoor kinderen worden uitgenodigd om na te denken over zichzelf en de ander. Zo groeit zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Dit zijn tevens de drie bouwstenen van de training.

Waarom werkt Rots & Water?

Kinderen leren door vallen en opstaan. Dit is heel duidelijk als een kind leert lopen, maar wordt later nog wel eens vergeten. Kinderen leren door te ervaren. Het Rots&Water-programma gaat uit van dit leren door ervaren. We leven in ons lichaam, dus dit lichaam is belangrijk. De thema's en doelen worden aangeboden door middel van fysieke (lichamelijke) oefeningen, stoeivormen, tik- en rollenspellen. Zo worden de technieken ook echt in het lichaam opgenomen, en gaat het leren beter en sneller.

Tijdens de training wordt gewerkt aan thema's als:

- grenzen (voelen, aangeven en respecteren)

- concentratie

- zelfbeheersing

- contact maken

- omgaan met conflicten

- voor jezelf opkomen

- zelfvertrouwen

Doordat elk kind verschillend is, kan het voorkomen dat een oefening voor verschillende kinderen een verschillend doel heeft.

Informatie

Voor meer informatie over een training voor uw kind kunt u kijken op de pagina "Rots en Water: training kleine groep". Hier kunt u de agenda en het inschrijfformulier vinden voor de naschoolse trainingen in Obdam.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Rots&Water-traject binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op.

Scholen kunnen een Rots en Water-traject door mij laten uitvoeren. Een Rots&Water-traject bestaat doorgaans uit 10 lessen, en wordt op locatie gegeven. De kosten van een traject zijn op aanvraag. Ik maak graag een offerte op maat voor u!