Psychomotorisch Kindercoach

Psychomotoriek heeft alles te maken met de verbinding tussen de hersenen (de psyche) en het bewegen (de motoriek). De hersenen sturen de bewegingen, en de bewegingen hebben omgekeerd weer invloed op de hersenen. Door bewegen worden er verbindingen gemaakt tussen de verschillende hersendelen, waardoor de hersenhelften beter kunnen samenwerken. Hoe meer verbindingen er zijn aangelegd, hoe makkelijker het is om te leren lezen, schrijven, spellen, rekenen, concentreren en nog veel meer. 

 

 

Als leren moeilijker gaat, heeft dit vaak ook zijn weerslag op het gevoel en het gedrag van het kind. Als psychomotorisch kindercoach ga ik samen met het kind op zoek naar de kwaliteiten van het kind. We zoeken uit hoe het kind omgaat met stress en emoties, en kijken of er een psychomotorische verklaring is voor de leermoeilijkheid. Samen ontdekken we hoe we de kwaliteiten van het kind het best kunnen inzetten, en vergroten zo het zelfvertrouwen en welbevinden van een kind.

 

Ik zet spel en beweging in om de stress te verlagen, om nog aanwezige reflexen te integreren en de verbindingen in de hersenen te activeren. Zo komt het kind al bewegend weer tot ontwikkeling, en kan er weer groei ontstaan. 

Indien u uw kind aanmeldt voor een begeleidingstraject maken een vragenlijst en screening deel uit van de begeleiding. Dezen vormen, samen met een intakegesprek, de start van de begeleiding.